Kuropatwa - Polowania w Polsce

Okres polowań w Polsce trwa od 11. września do 31 grudnia.

Na kuropatwę poluje się indywidualnie z psem. Niestety, niewiele już w Polsce miejsc, gdzie można napotkać kuropatwę, co prawdopodobnie przyczyni się do objęcia ochrona tego gatunku.


Sezon polowania: 11/9 - 21/10


Oferta


Materiał Wideo