Kuna - Polowania w Polsce

Okres polowań w Polsce trwa od 1. września do 30 listopada.

Kuny  poluje się głównie na białej stopie, po tropie, bardzo często w czasie przypadkowych spotkań, jak również na wab. Kuna zanim wejdzie do swojego dziennego gniazda, dziupli lub ptasiego gniazda, wypróżnia się i oddaje mocz. Jest to dla myśliwego znak że znajduje się w pobliżu.


Sezon polowania: 1/9 - 30/11


Oferta


Materiał Wideo