Jelen Ciele - Polowania w Polsce

Okres polowań w Polsce trwa od 1. października do 28 lutego.

Na jelenie cielęta poluje się zbiorowo lub indywidualnie:  z podchodu lub z zasiadki.

Dzięki przystępnej ofercie polowanie na tą zwierzynę stało się w ostatnim czasie bardzo popularne!


Sezon polowania: 1/10 - 28/2


Oferta


Materiał Wideo