Dzik Locha - Polowania w Polsce

Okres polowań na lochę w Polsce trwa od 15 sierpnia do 15 stycznia. Jednakże unika się polowania na lochę, w szczególności prowadzącą, którą niełatwo odróżnić, szczególnie podczas polowań zbiorowych (które trwają w okresie od  1 października do 15 stycznia).


Sezon polowania: 15/8 - 15/1


Oferta


Materiał Wideo