Daniel Lania, Ciele - Polowania w Polsce

Okres polowań na łanie oraz cielęta w Polsce trwa od 1. października do 15 stycznia.

Samice są wyraźnie mniejsze od samców i przeciętnie ważą 35 kg. (samce przeciętnie ważą od 60 do 80 kg, niektóre nawet do 120 kg).

Na łanie i cielęta poluje się zbiorowo lub indywidualnie: z podchodu lub z zasiadki.


Sezon polowania: 1/10 - 15/1


Oferta


Materiał Wideo