Borsuk - Polowania w Polsce

Okres polowań w Polsce trwa od 1 września do 21 grudnia.

Na borsuki poluje się z zasiadki. Prawo łowieckie pozwala polować na borsuki w porze nocnej. Zasiadkę urządza się w księżycowe noce, w pobliżu nory albo w miejscach jego stałych przejść, którymi wieczorem borsuk wychodzi na żer lub też rano wraca do nory. Po wyjściu borsuka z nory należy pozatykać jej otwory, żeby chybiony lub postrzelony nie ukrył sie w nich.


Sezon polowania: 1/9 - 30/11


Oferta


Materiał Wideo